تعرفه پایه هر تبلیغ پاپ باکس یا اسمارت پاپ در سیستم افزایش بازدید های آی پی برابر با ۲۴ ریال می باشد.

میزان کسب درآمد برای اسمارت پاپ های اول، دوم و سوم با آی پی ایرانی به ترتیب ۷۰، ۶۰ و ۵۰ درصد می باشد که این مقدار برای آی پی های خارجی به ترتیب برابر با ۷۰، ۶۰ و ۵۰ درصد است.

نوع آی پی نیز در تعرفه تاثیر خواهد داشت و خرید آی پی ایرانی با هزینه بیشتری همراه خواهد بود که این مساله به معنی افزایش درآمد با استفاده از آی پی ایرانی نیز می باشد.

همچینین افزایش تعرفه خرید پاپ باکس برای دستگاه های دسکتاپ، موبایل و ترکیبی (هم موبایل و هم دسکتاب) به ترتیب ۵، ۳ و ۲.۵ ریال می باشد.

میزان پورسانت دریافتی از زیر مجموعه در تبلیغات پاپ باکس برابر با ۱۰ درصد می باشد.