تعرفه پایه هر پاپ آپ برابر با ۴۰ ریال می باشد که با توجه به نوع آی پی و یا دستگاه بازدیدکننده متغیر خواهد بود.

همچنین میزان کسب درآمد برای پاپ آپ های اول، دوم و سوم با آی پی ایرانی به ترتیب ۷۰، ۶۰ و ۵۰ درصد می باشد که این مقدار برای آی پی های خارجی به ترتیب برابر با ۷۰، ۶۰ و ۵۰ درصد است.

بنابراین هم هزینه خرید و هم پورسانت کسب درآمد نسبت به سیستم های دیگر در مناسب ترین حالت خود قرار دارد.

نوع آی پی نیز در تعرفه تاثیر خواهد داشت و خرید آی پی ایرانی با هزینه بیشتری همراه خواهد بود که این مساله به معنی افزایش درآمد با استفاده از آی پی ایرانی نیز می باشد.

همچینین میزان افزایش تعرفه خرید پاپ آپ برای دستگاه های دسکتاپ، موبایل و ترکیبی (هم موبایل و هم دسکتاب) به ترتیب ۵، ۳ و ۲.۵ ریال می باشد.

میزان پورسانت دریافتی از زیر مجموعه در تبلیغات پاپ آپ برابر با ۱۰ درصد می باشد.