برچسب: بازاریاب

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

چهار گرایش مهم بازاریابی دیجیتال در سال ۲۰۱۹

بازاریابی دیجیتال هر سال در حال تغییر است. با اینکه به نظر نمی‌رسد این تغییرات عظیم باشند، اما همیشه یک چیز جدید وجود دارد. به این دلیل است که بازاریاب‌ها نباید گرایش‌های بازاریابی مهم سال ۲۰۱۹ را از دست بدهند، مگر اینکه بخواهند مزیت رقابتی خود و رابطه‌ی خود در بازار را از دست بدهند.