برچسب: برند

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

چگونه یک استراتژی محتوا طراحی کنیم؟

داستان ها قدرت منحصر به فردی در ایجاد ارتباط بین مردم دارند و این ارتباطات می‌توانند باعث ایجاد روابطی شوند که منجر به بهبود داد و ستدها و معاملات شوند. داستان‌های عالی (یعنی داستانهایی که بازگویی شده و در خاطر می‌مانند) در مرکز سندیت و اعتبار این موضوع قرار دارند. یک داستان واقعی، بسیار قدرتمندتر از چیزی است که فکر می‌کنید. در آن‌ها ما با مردمانی ارتباط برقرار می‌کنیم که به صداقت، انتقاد پذیری و اتحاد خود افتخار می‌کنند.