تعرفه ی سیستم بازدید ساز

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

افزایش بازدید سایتتعرفه ارسال هر بازدید با آی پی خارجی در سیستم بازدیدساز های آی پی به شرح زیر می باشد:

۲۰ ثانیه ای: ۲.۳۶۴ ریال

۴۰ ثانیه ای: ۴.۵۶ ریال

۶۰ ثانیه ای: ۶.۳ ریال

۹۰ ثانیه ای: ۹.۱۲ ریال

۱۲۰ ثانیه ای: ۱۱.۹۷۶ ریال

۱۵۰ ثانیه ای: ۱۵.۳۴۸ ریال

در صورت درخواست بازدید از سایت شما با آی پی ایرانی، با توجه به تعداد بازدید هر آی پی و سقف بازدید مورد نظر شما، به تعرفه های فوق افزوده می شود. همچنین اگر درخواست بازدید با هر دو آی پی ایرانی و خارجی را داشته باشید، تعرفه خرید بیشتر از تعرفه های ذکر شده بالا می باشد.


کسب در آمد از سیستم بازدید ساز


سیستم کسب درآمدمیزان کسب درآمد برای هر بازدید به عواملی همچون تعداد تبلیغات موجود در سایت، نوع تبلیغات و یا آی پی بازدید کننده بستگی دارد. بازدیدکنندگان می توانند با استفاده از چندین سیستم و یا سرور مجازی به کسب درآمد بپردازند.

به عنوان مثال، در صورتی که تعداد سیستم ها و سرورهای یک بازدید کننده از ۳۰ بیشتر باشد، می توان به درآمدی بیش از ۲۰ میلیون ریال دست یافت.

توجه داشته باشید که میزان درآمد بالا در صورت وجود تبلیغات بالا در سایت قابل دست یابی است و در زمان هایی که تبلیغات کم باشد میزان درآمد نیز کاهش خواهد داشت. به صورت کلی میزان درآمد بستگی به تعداد تبلیغات و تعداد کاربران فعال در سایت دارد.

میزان پورسانت دریافتی از زیر مجموعه در تبلیغات بازدیدساز برابر با ۵ درصد می باشد.